910 127 561 910 127 561 Po-Pá 8-16 h
info@oscom.cz

Bezva dny HOME CREDIT

Nakupujte výhodně na splátky a nyní Vám ještě vrátíme úroky!

Home Credit a. s.
Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno
IČ: 26978636, zapsaná v oddíle B, vložka 4401 OR
vedeného Krajským soudem v Brně
(dále jen „Společnost“)


Podmínky vrácení zaplacených úroků
1. Klient uzavře úvěrovou smlouvu typu *100BEZVA* (dále jen smlouva).
2. Klientovi vzniká nárok na vrácení zaplacených úroků za předpokladu, že splácí
a splácel všechny své závazky vůči Společnosti řádně a včas.
3. Částka ve výši skutečně uhrazených úroků bude klientovi po úhradě poslední
splátky dohodnuté ve smlouvě připsána k dobru úvěrového účtu vedeného
Společností k platební (kreditní/úvěrové) kartě vydané Společností klientovi.
4. Je-li karta v okamžiku úhrady poslední měsíční splátky dohodnuté ve smlouvě
aktivní, bude částka ve výši skutečně uhrazených úroků klientovi připsána
do 4 měsíců. Nedošlo-li dosud k aktivaci karty, je částka ve výši skutečně
uhrazených úroků klientovi připsána v měsíci následujícím po její aktivaci.
5. V případě, že klient je v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek držitelem více
platebních karet vydaných Společností, připíše Společnost na základě vlastního
rozhodnutí částku ve výši uhrazených úroků na úvěrový účet vedený k některé
aktivní platební kartě.
6. Nárok na vrácení zaplacených úroků zaniká, pokud klient částku, která mu byla
připsána Společností na jeho úvěrový účet, nevyčerpá nejpozději do 12 měsíců
ode dne jejího připsání, resp. ode dne zaslání výzvy k aktivaci neaktivní karty pro
možné připsání částky, nemá-li klient žádnou aktivní kartu, na kterou by bylo
možné částku ve výši uhrazených úroků připsat. Nevyčerpaná částka může být
po uplynutí uvedených 12 měsíců z úvěrového účtu odepsána.
7. Společnost není povinna částku ve výši uhrazených úroků poskytnout, pokud
klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje. Nárok na výplatu částky ve výši
skutečně zaplacených úroků nevznikne, pokud není možno klientovi zaslat kartu
v důsledku odvolání souhlasu s oslovováním nabídkou obchodu a služeb.
8. Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení částku ve výši uhrazených
úroků poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem nebo také i v případě, že
klient nesplní některou podmínku pro její poskytnutí.

 

Podmínky vrácení zaplacených úroků
1. Klient uzavře úvěrovou smlouvu typu *50BEZVA* (dále jen smlouva).
2. Klientovi vzniká nárok na vrácení poloviny zaplacených úroků za předpokladu, že
splácí a splácel všechny své závazky vůči Společnosti řádně a včas.
3. Částka ve výši poloviny skutečně uhrazených úroků bude klientovi po úhradě
poslední splátky dohodnuté ve smlouvě připsána k dobru úvěrového účtu
vedeného Společností k platební (kreditní/úvěrové) kartě vydané Společností
klientovi.
4. Je-li karta v okamžiku úhrady poslední měsíční splátky dohodnuté ve smlouvě
aktivní, bude částka ve výši poloviny skutečně uhrazených úroků klientovi
připsána do 4 měsíců. Nedošlo-li dosud k aktivaci karty, je částka ve výši poloviny
skutečně uhrazených úroků klientovi připsána v měsíci následujícím po její
aktivaci.
5. V případě, že klient je v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek držitelem více
platebních karet vydaných Společností, připíše Společnost na základě vlastního
rozhodnutí částku ve výši poloviny uhrazených úroků na úvěrový účet vedený
k některé aktivní platební kartě.
6. Nárok na vrácení poloviny zaplacených úroků zaniká, pokud klient částku, která
mu byla připsána Společností na jeho úvěrový účet, nevyčerpá nejpozději do
12 měsíců ode dne jejího připsání, resp. ode dne zaslání výzvy k aktivaci neaktivní
karty pro možné připsání částky, nemá-li klient žádnou aktivní kartu, na kterou
by bylo možné částku ve výši poloviny uhrazených úroků připsat. Nevyčerpaná
částka může být po uplynutí uvedených 12 měsíců z úvěrového účtu odepsána.
7. Společnost není povinna částku ve výši poloviny uhrazených úroků poskytnout,
pokud klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje. Nárok na výplatu částky
ve výši poloviny skutečně zaplacených úroků nevznikne, pokud není možno
klientovi zaslat kartu v důsledku odvolání souhlasu s oslovováním nabídkou
obchodu a služeb.
8. Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení částku ve výši poloviny
uhrazených úroků poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem či i v případě,
že klient nesplní některou podmínku pro její poskytnutí.